Hjelpekorpset

Oppgaver
Brøttum Røde Kors Hjelpekorps er det vi kaller ett fjellkorps. Det vil si at vår primæroppgave er fjellredning.
Fjellredning for oss er å :
 • gi livbergende førstehjelp.
 • få pasienter ut fra terreng og til vei.
 • søke etter savnede.
 • bistå nødetatene. Politi, AMK og Brann
Vi tar også på oss
 • Sanitetsvakter på arrangementer.
 • Førstehjelpskurs
 • Varetransport med snøscooter
Vi er også i beredskap for å bistå i store katastrofer, og inngår i den lokale beredskapen til Ringsaker kommune.
Område
Vårt område strekker seg fra Mjøsa og opp til Ringsakerfjellet, og fra Lillehammer til Rudshøgda.
I Ringsakerfjellet er vi ett av mange hjelpekorps, som deler på oppgavene. Rundt oss har vi korpsene fra Lillehammer, Øyer, Nes og Brumunddal.
Men vi bistår ofte også i aksjoner rundt om i Hedmark. I tillegg har vi et samarbeid med Mysen og omegn Røde Kors Hjelpekorps i Østfold som gjør at vi også tjenestegjør der nede.
Hytta
Vi har ei vakthytte på Sjusjøen, som også er korpsets hovedsete. Der har vi det meste av utstyret vårt, og det er her vi holder de månedlige korpsmøtene.
Kjøretøy
Vi har for tiden
 • 3 snøscootere
  • 1 ambulanseslede
  • 5 varesleder, som også kan brukes til pasienttransport om det skulle være nødvendig
 • ATV
  • 2 ambulansehengere til ATV
 • Korpsbil
  • med henger for transportering av ATV og snøscootere
Men vi kan også disponere flere kjøretøyer, da vi har samarbeidsavtaler med flere som har kjøretøy i nærheten.